சஜித் பிரேமதாச ஐ.தே .கட் சியின் ஜனாதிபதி வேட்பாளராகிறார்!

செப்டம்பர் 24, 2019 ஐ.தே.கட்சியின் மூத்த தலைவர்களின் சந்திப்பைத் தொடர்ந்து சஜித் பிரேமதாசாவையே ஜனாதிபதி தேர்தலின் வேட்பாளராக நிறுத்துவதெனக் கட்சி முடிவெடுத்திருப்பதாக அறியப்படுகிறது ரணில் விக்கிரமசிங்கவையும் சஜித் பிரேமதாசாவையும் ஆதரிக்கும் கட்சியின் மூத்த உறுப்பினர்கள்

Read more