சஹாரன் ஹஷிம் பற்றி 97 உளவுத்துறை அறிக்கைகள் சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்தன!

செப்டம்பர் 04, 2019 2016 இலிருந்து உயிர்த்த ஞாயிறு குண்டுவெடிப்பு சம்பவம் நிகழும் வரைக்கும் தேசிய தெளஹீத் ஜமாத் அமைப்பு மற்றும் அதன் தலைவர் சஹரான் ஹஷிம் பற்றி, மொத்தம் 97 உளவுத்துறை அறிக்கைகள்

Read more