Not All Answers are Found in Google

Entertainmentமாயமான்

‘Not All Answers are Found in Google’ – குறும்படம்

விமர்சனம் பல கண்டங்களையும், மொழிகளையும் இணைத்துக் கனடாவிலிருந்து திரைப்படங்களைத் தயாரித்துவரும் இளைய தலைமுறை இயக்குனர் ட்றைடன் வீ. பாலசிங்கத்தின் இன்னுமொரு சீன மொழித் தயாரிப்பு “Not All

Read More