இராணுவ ஆட்சிக்குள்ளாகும் இலங்கை – மனித உரிமை அமைப்புகள் எச்சரிக்கை!

ஜனவரி 13, 2020 “கோதாபய ராஜபக்ச தலைமையில் இயங்கும் அரசாங்கம், அதை விமர்சிப்பவர்களையும், மனித உரிமை காப்பாளர்களையும் அடக்குவதன் மூலம் இலங்கையை இராணுவமயப்படுத்தும் திட்டத்துடன் செயற்படுகிறது” என

Read more

Human Rights group seeks data on Sri Lanka’s civil war casualties | Toronto Star

The number of casualties in the Sri Lankan civil war, which lasted intermittently from 1983 to 2009, is widely disputed. Most counts estimate that over 100,000 civilians died on either side of the conflict, though accounts of the final stages of the war, when the Sri Lankan government defeated the Tamil Tigers militia in 2009, vary significantly, with the United Nations estimating the total casualties to be somewhere between 40,000 and 70,000 over a five-month period.

Read more
>/center>