மலையக மாணவர்களுக்கு அனைத்துலக மருத்துவ நல அமைப்பு (IMHO USA) தொடர்ந்தும் ஆதரவு

` அமெரிக்காவைத் தளமாகக் கொண்டியங்கும் அனைத்துலக மருத்துவ நல அமைப்பு (IMHO), மஸ்கெலியா பகுதியிலுள்ள 130 மாணவர்களுக்கு…

Continue Reading மலையக மாணவர்களுக்கு அனைத்துலக மருத்துவ நல அமைப்பு (IMHO USA) தொடர்ந்தும் ஆதரவு

வடமாகாணத்தில் ஆங்கிலக் கல்வி ஊக்குவிப்பு – அனைத்துலக மருத்துவ நல அமைப்பின் (IMHO USA) மற்றுமொரு செயற்திட்டம்

இலங்கையின் 9 மாகாணங்களிலும் ஆங்கிலக் கல்வித் தராதரத்தில் வட மாகாணம், கடந்த பத்து வருடங்களாகத், தொடர்ந்தும் பின்தங்கிய…

Continue Reading வடமாகாணத்தில் ஆங்கிலக் கல்வி ஊக்குவிப்பு – அனைத்துலக மருத்துவ நல அமைப்பின் (IMHO USA) மற்றுமொரு செயற்திட்டம்