அப்பிள் iPhone, கணனி பாவனையாளர்களுக்கு முக்கிய செய்தி

பழைய மாடல்கள் வைத்திருப்பவர்கள் புதிய மாடல்களை வாங்கும்படி அப்பிள் நிறுவனம் அழுத்தம்? பழைய ஐ.-ஃபோன்களை வைத்திருப்பவர்கள் அப்பிள் நிறுவனம் அவ்வப்போது விடுவிக்கும் software update களை உடனடியாக install செய்துகொள்ளும்படி கேட்டுக்கொள்ளப்படுகின்றனர். இதன் மூலம்

Read more