ஹிரித்திக் றோஷான் – உலகிற் சிறந்த ஆணழகன்
Hirithik Roshan | Th eWorld's Most Handsome Man

ஹிரித்திக் றோஷான் – உலகிற் சிறந்த ஆணழகன்

நடிப்புத் திறமைக்கும் மேலாக, ஹிரித்திக் றோஷானின் தோற்றமும், உடற் கட்டமைப்பும் அவரது ரசிகர்கள் அவரைத் தொழுவதற்குக் காரணமானவை.…

Continue Reading ஹிரித்திக் றோஷான் – உலகிற் சிறந்த ஆணழகன்