இடது கை செய்வதை வலது கை அறியும்…

டாக்டர் கனக சேனா 70 பதுகளின் ஆரம்பத்தில் அமெரிக்காவில் குடியேறி, பிறிட்ஜ்போர்ட், கனெக்டிகட்டில் வசிக்கும் ஈழத்தமிழர். நரம்பியலில் (Neurology) மற்றும் உளவியலில் (Psychiatry) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். கிறிஃபின் மருத்துவமனையுடன் இணைந்து பணியாற்றும் இவர் யேல்

Read more