இந்தியாவின் சந்திரப் பிரவேச முயற்சி தோல்வி

இந்தியாவின் சந்திரயான் -2 விண்வெளி யாத்திரையில் இன்று பாரிய தடங்கல் ஏற்பட்டுள்ளது. 1.3 பில்லியன் மக்கள் ஆவலோடு எதிர்பார்த்திருந்த விக்ரம் எனப் பெயரிடப்பட்ட இறங்கு…

Continue Reading இந்தியாவின் சந்திரப் பிரவேச முயற்சி தோல்வி