பொறிஸ் ஜோன்சன்: பிரித்தானியாவை உடைக்கப் போகும் பிரதமர்?

‘போஜோ’ என்று செல்லமாக அழைக்கப்படும் பொறிஸ் ஜோன்சன் பிரித்தானியாவின் புதிய பிரதமராகியிருக்கிறார். அவரது மஞ்சள் தலைமுடி தொடக்கம் வலதுசாரி முழக்கங்கள் வரை அவரை ‘ஐரோப்பாவின் ட்ரம்ப்’ என அழைப்பதற்கு ஏற்றவர் எனப் பல அரசியல்

Read more