எதியோப்பிய விமான விபத்து | போயிங் விமானங்கள் பாதுகாப்பானவையா?
Photo Credit: cnn.com

எதியோப்பிய விமான விபத்து | போயிங் விமானங்கள் பாதுகாப்பானவையா?

எதியோப்பியாவின் தலைநகர் அடிஸ் அபாபாவிலிருந்து கென்யாவின் தலைநகர் நைரோபிக்குப் புறப்பட்ட விமானம் புறப்பட்ட சில நிமிடங்களில் விழுந்து…

Continue Reading எதியோப்பிய விமான விபத்து | போயிங் விமானங்கள் பாதுகாப்பானவையா?