19 வது திருத்தம்

Sri Lanka

19 வது திருத்தத்தை மாற்ற ஜனாதிபதி விரும்பவில்லை – பசில் ராஜபக்ச

ஆகஸ்ட் 11, 2020: அரசியலமைப்பின் 19 வது திருத்தத்தை மாற்றுவது மிகவும் சிக்கலானது எனவே அதை மாற்றுவதற்கு ஜானாதிபதி விரும்பவில்லை என பசில் ராஜபக்ச தெரிவித்துள்ளார். “19

Read More