13வது திருத்தம்

IndiaSri Lanka

13 வது திருத்தம் ஒழிக்கப்படுவதை நிறுத்தும்படி பிரதமர் மோடியிடம் தி.மு.க. கோரிக்கை

இலங்கையில் தற்போது உருவாக்கப்பட்டு வரும் புதிய அரசியலமைப்பின் மூலம் 13 வது திருத்தம் முற்றாக ஒழிக்கப்படுவதற்கு இலங்கை ஆட்சியாளர் மேற்கொண்டுவரும் முயற்சிகளை நிறுத்தும்படி தி.மு.க. இந்தியப் பிரதமர்

Read More