ஹெய்ட்டி

News & AnalysisWorld

ஹெய்ட்டியில் பூகம்பம் – 300 க்கும் மேற்பட்டவர்கள் பலி!

ஹெய்ட்டி நாட்டில் ஏற்பட்ட 7.2 றிக்டர் அளவு பூகம்பத்தின் தாக்கத்தால் 300 க்கும் மேற்பட்டவர்கள் கொல்லப்பட்டும், 1800 க்கும் மேலானோர் காயமடந்துமுள்ளனர் என அங்கிருந்து வரும் செய்திகள்

Read More