ஹிருணிகா பிரேமச்சந்திரா

Sri Lanka

மஹிந்த ராஜபக்சவுக்கெதிராக கொழும்பில் பெண்கள் ஆர்ப்பாட்டம்

சஜித் பிரேமதாசாவுக்குக் குழந்தையில்லை என்பதை மஹிந்த ஏளனம் செய்தார் ஜூலை 24, 2020 : சமாஜி ஜன பலவேகய கட்சியின் தலைவர் சஜித் பிரேமாதாசாவுக்குக் குழந்தை இல்லை

Read More