ஹார்ஷ்வர்த்தன்

NewsSri Lanka

13 ஆவது திருத்தத்தை முழுமையாகவும் அதற்கு மேலாகவும் நடைமுறைப்படுத்தி இலங்கை தனது வாக்குறுதியை நிறைவேற்ற வேண்டும் – இந்தியா

இலங்கை இந்தியாவுக்கு அளித்த வாக்குறுதியின் பிரகாரம், 13 ஆவது திருத்தத்துக்கு அப்பாலும் சென்று அதை நிறைவேற்றக் கடமைப்பட்டுள்ளது என இந்திய வெளிவிவகாரச் செயலாளர் தெரிவித்ததாக தமிழ்த் தேசியக்

Read More
NewsSri Lanka

இந்திய வெளிவிவகாரச் செயலாளர் ஹார்ஷ்வர்த்தன் யாழ். சென்றார்

யாழ் கலாச்சார மையத்தையும் பார்வையிட்டார் இலங்கையின் வெளிவிவகாரச் செயலாளர் ஜயநாத் கொலம்பகேயின் அழைப்பை அடுத்து இலஙகைக்கு 4 நாள் உத்தியோகபூர்வ வரவொன்றை மேற்கொண்டிருக்கும் இந்திய வெளிவிவகாரச் செயலாளர்

Read More