ஹர்ஷா டி சில்வா

News & AnalysisSri Lanka

கோவிட் பரவலையும் பொருட்படுத்தாது அரசாங்கம் துறைமுகநகரச் சட்டத்தை நிறைவேற்றவே அவதிப்படுகிறது – ஹர்ஷா டி சில்வா

“”நோய்ப்பரவலைத் தடுக்கும் நோக்கமாக, அவசியமேற்படின், பாராளுமன்றத்தைக் கூட்டாமல் நாங்கள் அரசாங்கத்துடன் தனியாகப் பேசுவதற்கும் தயார்” என எதிர்க்கட்சித் தலைவர் சஜித் பிரேமதாச கேட்டிருந்த்தும், கொறோணாவைப் போலவே நாட்டின்

Read More