ஹன்னா சிங்கர்

Sri Lanka

அமைதியான ஆர்ப்பாட்டங்களுக்கான உரிமை வழங்கப்படவேண்டும் – இலங்கைக்கான ஐ.நா. பிரதிநிதி

வலுக்கும் அரசுக்கெதிரான போராட்டங்கள் “பொது இடங்களில் கூடி அமைதியான ஆர்ப்பாட்டங்கள் உள்ளிட்ட பல வழிகளிலும் தமது கருத்துக்களைத் தெரிவிக்கும் உரிமை மக்களுக்கு உண்டு. இது ஏனைய உரிமைகளைப்

Read More