இலங்கைக்கான இந்திய நிதி உதவிக்கு வை.கோ. கண்டனம்

  • Post Category:INDIA / SRILANKA

நவமபர் 30, 2019 இந்திய மத்திய அரசு இலங்கைக்கு ரூ. 2800 கோடியை அபிவிருத்திக்காகவும், ரூ.350 கோடியை…

Continue Reading இலங்கைக்கான இந்திய நிதி உதவிக்கு வை.கோ. கண்டனம்