வைகை

IndiaTamil History

கீழடி | ஆறாவது கட்ட அகழ்வு – 3,000 வருடங்களுக்கு முன்னரே தொழில்துறை வல்லமை இருந்ததற்கான ஆதாரங்களைக் கொண்டிருக்கிறது

தமிழ்நாடு சிவகங்கை மாவட்டத்திலுள்ள கீழடி மற்றும் அயல் கிராமங்களான அகரம், கோந்தை, மணலூர் ஆகியவற்றில் பெப்ரவரி 2020 இல் ஆரம்பித்த அகழ்வுகள் முடிவுக்கு வந்துள்ளன. இவ்வகழ்வுகளின்போது, மனித

Read More