வேலை வாய்ப்பு

Sri Lanka

இலங்கை | வருமானம் குறைந்த குடும்பங்களிலுள்ளவர்களுக்கு அரச வேலை வாய்ப்பு – செப்டம்பர் 2 இல் ஆரம்பம்!

100,000 பேருக்கு வேலை வழங்கப்படும் அமைச்சின் இணையத்தளத்தில் தமிழில் தகவல்கள் எதுவும் இல்லை செப்டம்பர் 1, 2020: இலங்கையில் குறைந்த வருமானம் உள்ள குடும்பங்களிலுள்ளவர்களுக்கு 100,000 வேலைகளை

Read More