வேப்பிங் |ஈ-புகைத்தல் மூலம் சுவாசப்பை பழுதடைதல்

Dr.S.Raguraj, MD இது தனியே மேரிலாண்ட் மாகாணத்துக்குரிய பிரச்சினை மட்டுமல்ல அமெரிக்காவின் பல மாகாணங்களும் எதிர்கொள்ளும் புதிய பிரச்சினை என்பது பின்னர் தெரியவந்தது. அமெரிக்காவிலுள்ள…

Continue Reading வேப்பிங் |ஈ-புகைத்தல் மூலம் சுவாசப்பை பழுதடைதல்

‘வேப்பிங்’ (Vaping) புகைத்தலால் அமெரிக்காவில் ஐவர் மரணம்!

  • Post published:September 7, 2019
  • Post category:HEALTH

'வேப்பிங்' எனப்படும் புகைத்தலினால் அமெரிக்காவில் இது வரையில் 5 பேர் மரணமடைந்திருக்கிறார்கள் என அதிகாரிகள் தெரிவிக்கின்றனர். சமீப காலங்களில் நூற்றுக்கணக்கானோர் சுவாசப் பை தொடர்பான…

Continue Reading ‘வேப்பிங்’ (Vaping) புகைத்தலால் அமெரிக்காவில் ஐவர் மரணம்!