வேதராஜன் பாலாஜி

EnvironmentIndia

வேதராஜன் பாலாஜி | சதுப்பு நிலப் பேணலுக்கான ஒரு தனி மனிதனின் பயணம்

பெருமைக்குரிய தமிழர்கள் – 3 முன்னோட்டம் 2004 டிசம்பர் 26 அன்று தென்கிழக்கு ஆசியாவில் ஏற்பட்ட ஆழிப்பேரலை ஏறத்தாள 227,000 மக்களின் உயிர்களைக் காவுகொண்டிருந்தது. இப் பேரழிவு

Read More