வேதநாயகம்

Sri Lankaசிவதாசன்

வேதநாயகம் விவகாரம் | இறங்கக்கூடாத வேதாளங்கள்

சிவதாசன் பெப்ரவரி 15, 2020 யாழ்ப்பாண மாவட்டச் செயலாளர் (அரசாங்க அதிபர்) என்.வேதநாயகம் திடீரெனப் பதவி மாற்றம் செய்யப்பட்ட விடயம் மிகவும் குழப்பம் தருவதாயிருக்கிறது. மிகப்பெரியதொரு இனவழிப்பிற்கான

Read More