‘வெள்ளை வான்’ சந்தேகநபர்கள் ராஜித சேனாரத்னவுக்கு எதிராகக் குற்றப்பிரிவில் முறைப்பாடு!

  • Post category:SRILANKA

ஜனவரி 27, 2020 'வெள்ளை வான் சாரதிகள்' ஜனாதிபதி தேர்தலுக்கு முன்னர் முன்னாள் ராஜித சேனாரத்ன சேனாரத்னவினால்…

Continue Reading ‘வெள்ளை வான்’ சந்தேகநபர்கள் ராஜித சேனாரத்னவுக்கு எதிராகக் குற்றப்பிரிவில் முறைப்பாடு!

‘இரண்டு வெள்ளை வான் சாரதிகளும்’ கைது!

  • Post category:SRILANKA

டிசம்பர் 14, 2019 வெள்ளை வான் சாரதிகள் ஜனாதிபதி தேர்தலுக்கு முன்னர், முன்னாள் சுகாதார அமைச்சர் டாக்டர்…

Continue Reading ‘இரண்டு வெள்ளை வான் சாரதிகளும்’ கைது!

வெளிவரும் ராஜபக்ச கொடூரங்கள் | ஒப்புக்கொள்ளும் வெள்ளை வான் சாரதி!

  • Post category:SRILANKA

கொழும்பு, நவம்பர் 11, 2019 வெள்ளை வான் சாரதி மற்றும் கடத்தப்பட்டுத் தப்பியவருடன் அமைச்சர் ராஜித சேனாரத்ன…

Continue Reading வெளிவரும் ராஜபக்ச கொடூரங்கள் | ஒப்புக்கொள்ளும் வெள்ளை வான் சாரதி!