வெளிநாட்டுச் செலாவணி

BusinessMoney

ஏப்ரல் மாத வெளிநாட்டுப் பணவருகை 52% சரிவு

உண்டியல், ஹவாலா முறைகளே மக்களின் தேர்வாக இருக்கிறது வெளிநாடுகளிலிருந்து இலங்கைப் பணியாளர் ‘சட்டபூர்வமாகத்’ தாய்நாட்டுக்கு அனுப்பும் பணத்தின் தொகை, சென்ற வருடத்துடன் ஒப்பிடும்போது, கடந்த மாதம் 52%

Read More