வெளிநாட்டவர் வரி

Real Estate

வெளிநாட்டவர் கனடாவில் வாங்கும் வீடுகளுக்கு மீது மேலதிக வரி – மத்திய அரசு யோசனை

அதிகரித்து வரும் வீட்டு விலைகளைக் குறைக்கும் திட்டங்களில் ஒன்றாக, வெளிநாட்டவர் கனடாவில் வாங்கும் சொத்துக்களின் மீது மேலதிக வரியை விதிக்க கனடிய மத்திய அரசு திட்டமிடுகிறது. இந்த

Read More