விண்ணிலிருந்து மண்ணுக்கு – வீட்டை இழந்தவரின் பரிதாபக் கதை!

நான் ஒரு காலத்தில் ரொறோண்டோ நகரில் கொண்டொமினியத்துக்குச் சொந்தக்காரி. எப்படி டஃபறின் குரோவ் பூங்காவில் வீடற்றவளாக வீசப்பட்டேன்? இளம் பெண்ணாக இருக்கும்போது நான் எயர் கனடா விமானசேவையில் ஒரு பணிப்பெண்ணாகவிருந்தேன். ஒரு தடவை சாகரெப்பில்

Read more