விவேக் ராமசாமி

Columnsமாயமான்

விவேக் ராமசாமி அடுத்த அமெரிக்க ஜனாதிபதி – பட்சி சொல்கிறது

மாயமான் ‘இந்தப் பெடியனுக்கு எங்கோ மச்சம் இருக்குது’ என்று நான் அப்போதே நினைத்தேன். இந்த உழுகிற மாடு எங்க இருந்தாலென்ன உழத்தான் போகுது. விவேக் ராமசாமி என்கிற

Read More