விவரணத்திரைப்படம்

India

‘என்னிட்டும் இடம் இல்லாதவர்’: ஈழத் தமிழ் அகதிகள் பற்றிய மலையாள விவரணத் திரைப்படம்

“30 வருடங்களாக நாங்கள் அகதிகளாக இங்கு வாழ்கிறோம். இப்படியே நாம் தொடர்ந்தும் வாழ வேண்டுமா”? என்று ஈழத்தமிழ் அகதியொருவர் கேட்பது கடலின் இரைச்சலோடு மெதுவாகக் கரைந்துபோக பிரின்ஸ்

Read More