வில்லியம் ஆமோஸ்

News & AnalysisUS & Canada

இது கனடா | ‘ஒன்றுக்கிருந்து’ கமராவில் மாட்டிய லிபரல் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் பதவி விலகுகிறார்..

பிறந்த மேனியைப் பொதுவெளியில் பகிர்வது இது இரண்டாவது தடவை கனடிய மத்திய லிபரல் கட்சி பாராளுமன்ற உறுப்பினர் வில்லியம் ஆமோஸ், தனது பாராளுமன்றச் செயலாளர் பதவியிலிருந்து தற்காலிகமாக

Read More