வியட்நாம்

World History

Four Hours in My Lai – விவரணத் திரைப்படம்

போர்க்காலக் கதைகள் -1 சிவதாசன் குறிப்பு: மைக்கேல் பிள்டனினால் தயாரிக்கப்பட்டு யோக்‌ஷையர் ரெலிவிசனில் ஒளிபரப்பாகிய Four Hours in My Lai, anatomy of a massacre

Read More