வியட்நாம் போர்

Columnsமாயமான்

100 வயது கிசிங்கர் | 3 மில்லியன் மரணங்களுக்குக் காரணமானவர்

மாயமான் ஆறு அமெரிக்க ஜனாதிபதிகளுக்கு ஆலோசகராக இருந்த ஹென்றி கிசிங்கெருக்கு இப்போது 100 வயது. 3 மில்லியனுக்கு மேலானோரின் மரணத்திற்கு நேரடிக் காரணமாக இருந்தவர். அரசுகள் அன்றும்

Read More
HealthWorld

வியட்நாம் | உயிரிழப்பு எதுவுமில்லாது முடித்துவைக்கப்பட்ட கோவிட் போர்

96 மில்லியன் சனத்தொகை, உலகின் அதி கூடிய சனத்தொகையுள்ள நாடுகளில் 15வது இடத்திலுள்ள நாடு, முதலாவது கோவிட்-19 தொற்று ஆரம்பித்த சீனாவுடன் எல்லையைப் பகிர்ந்து கொள்ளும் நாடு,

Read More