சந்திரிகா பண்டாரநாயக்காவின் மகன் விமுக்தி குமாரதுங்கவை அரசியலில் களமிறக்க முயற்சி?

இலங்கையில் உருவாகிவரும் பன்முகப்பட்ட அரசியல் பேரணியில் ஒரு பிரபல குடும்பத்தைச் சேர்ந்த இளைஞரைக் களமிறக்க முயற்சிகள் எடுக்கப்பட்டு வருவதாக சமாகி ஜன பலவேகய பா.உ. குமார வெல்கம தெரிவித்துள்ளார். அது முன்னாள் ஜனாதிபதி சந்திரிகா

Read more