விடுவிக்கப்பட்ட காணி

Sri Lanka

பலாலி | விடுவிக்கப்பட்ட காணியில் 3,600 ரவுண்டு றைபிள் ரவைகள் கண்டுபிடிப்பு

ஆகஸ்ட் 20,2020: பலாலியில் மீள்குடியேற்றத்துக்காக விடுவிக்கப்பட்ட காணியில் 3,600 ரவுண்டு றைபிள் ரவைகள் புதைக்கப்பட்டிருந்தது பொலிசாரால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. விடுவிக்கப்பட்ட காணிக்குச் சொந்தக்காரர் அதைத் துப்புரவாக்க முயற்சிக்கும்போது புதைக்கப்பட்டிருந்த

Read More