வாய்களைத் தைக்கும் அகதிகள்

NewsWorld

மெக்சிக்கோ: தங்கள் வாய்களைத் தைத்து எதிர்ப்புத் தெரிவிக்கும் குவாட்டமாலா அகதிகள்

தங்களை அமெரிக்காவுள் செல்ல அனுமதிக்கும்படி கோரி 10 குவாட்டமாலா அகதிகள் மெக்சிக்கோவில் எதிர்ப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டுள்ளனரெனச் செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன. தென்னமெரிக்க நாடுகளைச் சேர்ந்த பல்லாயிரக்கணக்கான அகதிகள் அமெரிக்காவின்

Read More