சாதிப் பிரச்சினை: மரண ஊர்வலம் தடுக்கப்பட்டதால் உடல் மேம்பாலத்திலிருந்து கட்டி இறக்கப்பட்டது

  • Post category:INDIA / NEWS

August 22, 2019 . சாதியில் குறைந்தவர் என்ற காரணத்தினால் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த 46 வயதுடைய என்.குப்பம்…

Continue Reading சாதிப் பிரச்சினை: மரண ஊர்வலம் தடுக்கப்பட்டதால் உடல் மேம்பாலத்திலிருந்து கட்டி இறக்கப்பட்டது