வாக்னர் குழு

World

ரஸ்யாவில் வாக்னர் குழு புரட்சி? – புட்டின் தலைமைக்கு ஆபத்து?

ரஸ்யாவின் கூலிப்படையான வாக்னர் குழுவின் தலைவர் ரஸ்ய இராணுவத் தலைமையை அகற்றுவேன் எனச் சூளுரைத்து சிலமணி நேரங்களில் வாக்னரின் படைகள் ரஸ்ய இராணுவத்தின் தென்பிராந்திய தலைமைமுகாமை நோக்கிச்

Read More