வலிந்து காணாமலாக்கப்பட்டோருக்கான சர்வதேச தினம்

Sri LankaWorld

வலிந்து காணாமலாக்கப்பட்டோருக்கான சர்வதேச தினம் | குடும்பங்களுக்கு ஆதரவு தெரிவிக்கும் இலங்கையிலுள்ள தூதுவர் சமூகம்!

ஆகஸ்ட் 30, 2020: வலிந்து காணாமலாக்கப்பட்டோருக்கான சர்வதேச தினமான இன்று, இலங்கையில் காணாமலாக்கப்பட்டோரின் குடும்பங்களுக்கு கொழும்பிலுள்ள சர்வதேச பிரதானிகள் தமது ஆதரவைத் தெரிவித்துள்ளனர். வலிந்து காணாமலாக்கப்படுவதை நிறுத்துவது

Read More