வட மாகாணசபை

Sri Lanka

வட மாகாணசபைக்கு காணி, பொலிஸ் அதிகாரங்கள் கொடுக்கப்பட மாட்டாது – ராஜாங்க அமைச்சர்

ஆகஸ்ட் 14, 2020: 13 வது சட்டத் திருத்தத்தின் கீழ் கூறப்பட்ட காணி, பொலிஸ் அதிகாரங்கள், வட மாகாண சபைக்குக் கொடுக்கப்பட மாட்டாது என புதிய மாகாண,

Read More