வட்டுவாகல்

News & AnalysisSri Lanka

வட்டுவாகல் கடற்படை முகாம் விவகாரத்தின் பின்னணியில் சீனா?

https://youtu.be/X1OoJL5LBYg சிங்களப் பெண்ணைத் திருமணம் முடித்த சீனப் பிரஜைக்கு வட்டுவாகலில் 50 ஏக்கர் நிலம்? முல்லைத்தீவு, வட்டுவாகலில் கடற்படை முகாம் அமைந்துள்ள பொதுமக்களுக்குச் சொந்தமான 612 ஏக்கர் நிலத்தைப் பலவந்தமாகச்

Read More