வங்காளதேசத்தின் கடன் | சீனாவின் இயக்கத்தில் அரங்கேறும் இலங்கையின் நாடகம்

ஒரு அலசல் – மாயமான் கடனில் மூழ்கி அமிழ்ந்துகொண்டிருக்கும் இலங்கையைக் காப்பாற்ற ஓடி வருகிறது வங்காள தேசம். அதிசயமே தான் ஆனால் செய்தி பொய்யல்ல. பாவம் இலங்கை மக்கள். கடனில் மேல் கடனாகச் சீனாவைச்

Read more

தெரிந்ததும் தெரியாததும் | இந்தியாவின் உளவு நெறியும் றோவின் ஆரம்பமும்

உலக வரலாறு / வங்காள தேசம் 1971 இல் வங்காளதேசத்தின் விடுதலை இரண்டு வெவ்வேறு தேசங்களை உலக வரைபடத்தில் குறித்துக் கொண்டது. வங்காள தேசத்தின் பிறப்பும், அது கருக்கொண்டது முதல் அதன் பிரசவம் வரை

Read more