லதா மங்கேஷ்கர்

Arts & EntertainmentIndiaNews

இந்தியாவின் ‘பாடும் குயில்’ லதா மங்கேஷ்கர் மறைவு

‘இராகத்தின் இராணி’ என்று அன்போடு அழைக்கப்பட்ட, பற்பல இலட்சம் மக்களின் இதயங்களை நிறைத்திருந்த பாடும் குயில் லதா மங்கேஷ்கர் இன்று, அவரது 92 ஆவது வயதில் காலமானார்.

Read More