லங்கா பிறிமியர் லீக்

Sports

விளையாட்டு | லங்கா பிறிமியர் லீக்கிலிருந்து ஜாஃப்னா ஸ்ராலியன்ஸ் கழகம் வெளியேற்றப்பட்டது – ஒப்பந்த முரண்பாடுகள் காரணம்?

இலங்கை வரலாற்றில் முதல் லங்கா பிறிமியர் லீக் வெற்றியாளரான ஜாஃப்னா ஸ்டாலியன்ஸ் போட்டிகளிலிருந்து விலக்கப்பட்டுள்ளதாக சிறீலங்கா கிரிக்கெட் அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது. முதலாவது லங்கா பிறிமியர் லீக் போட்டியில்

Read More
SportsSri Lanka

லங்கா பிறிமியர் லீக் முதலாவது வெற்றிக் கேடயத்தை வென்றது யாழ்ப்பாணம் ஸ்ராலியன்ஸ்

இலங்கையில் முதல் முதலாக நாடு தழுவிய ரீதியில் ஒழுங்கு செய்யப்பட்ட – 2020 லங்கா பிறிமியர் லீக் கிரிக்கெட் போட்டியில் வெற்றிக் கிண்ணத்தைத் தட்டிக் கொண்டது யாழ்ப்பாணம்

Read More