றோ

Sri Lanka

இந்திய உளவு நிறுவன (RAW) தலைவருடன் ஜனாதிபதி விக்கிரமசிங்க பேச்சுவார்த்தை

இந்திய உளவு நிறுவனமான றோவின் தலைவர் சமாந்த் குமார் கோல் அவர்கள் நவம்பர் 21 அன்று இலங்கையில் ஜனாதிபதி விக்கிரமசிங்கவைச் சந்தித்து உரையாடியதாகச் செய்திகள் வந்துள்ளன. இப்

Read More
BooksIndia

தெரிந்ததும் தெரியாததும் | இந்தியாவின் உளவு நெறியும் றோவின் ஆரம்பமும்

உலக வரலாறு / வங்காள தேசம் 1971 இல் வங்காளதேசத்தின் விடுதலை இரண்டு வெவ்வேறு தேசங்களை உலக வரைபடத்தில் குறித்துக் கொண்டது. வங்காள தேசத்தின் பிறப்பும், அது

Read More