றோபோட்

Science & Technology

றோபோட்டுகளுக்கு இரையாகப் போகும் மனித இனம்

ரெஸ்லா வாகனத் தயாரிப்பு ஆலையில் ஒரு மென்பொருள் பொறியாளரை இயந்திரத் தொழிலாளி (robot) ஒன்று நசித்துக் கொலைசெய்ய முயற்சித்தது என்ற செய்தி மெதுவாகக் கசிந்து வந்திருக்கிறது. 2021

Read More