றொக்கெட்றி

Entertainment

ராக்கெட்றி: நம்பி விளைவு (Rocketry: The Nambi Effect)

திரை விமர்சனம் மாயமான் ‘அட்டா… என்ன படம், என்ன இயக்கம், எப்படியான வசனங்கள், பாத்திரத் தேர்வு, படத் தொகுப்பு, எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக நடிப்பு’. மாதவனிடம் சரக்கு இருக்கிறது

Read More