றம்புக்கண கொலை: அமைச்சர் அமுனுகம உத்தரவிட்டாரா?

ரம்புக்கண ஆர்ப்பாட்டக்காரர் ஒருவர் கொலை தொடர்பாக நடைபெற்று வரும் விசாரணைகளின்போது துப்பாக்கிச் சூட்டை ஏவிய கேகாலை பொலிஸ் பிரிவிவைச் சேர்ந்தபொலிஸ் அத்தியட்சகர் கே.பி. கீர்த்திரத்னவும் மேலுமிரு பொலிஸ் அதிகாரிகளும் இடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும், இத் துப்பாக்கிச்

Read more