ரொறோண்டோ கல்விச்ச்பை

US & Canada

ரொறோண்டோ கல்விச்சபையில் ‘சாதி ஒடுக்குமுறை பிரேரணை’ வெற்றி!

அறங்காவலர் யாழினி ராஜகுலசிங்கத்தினால் பிரேரணை முன்மொழியப்பட்டது ஒன்ராறியோவில் வாழும் தென்னாசிய மற்றும் கரீபிய மக்கள் மத்தியில் நிலவும் சாதி ஒடுக்குமுறை பற்றிய விசாரணைகள் மேற்கொள்ளப்படவேண்டும் என ஒன்ராறியோ

Read More