மின்வாகனம் | ரொயோட்டாவின் அடுத்த கட்ட நகர்வு – பறக்கும் கார்கள்

உலகின் அதி பெரிய வாகனத் தயாரிப்பு நிறுவனத்தின் ஸ்தாபகர் ரொயோடாவின் கனவு நிறைவேறினால் அடுத்த சில வருடங்களில் நீங்களும் பறக்கும் கார் ஒன்றுக்குச் சொந்தக்காரராக முடியும். பறக்கும் கார்கள் ஏற்கெனவே தயாரிக்கப்பட்டுவிட்ட போதிலும் வர்த்தக

Read more